Gotowe na wszystko - bohaterowie, streszczenia odcinków, uliczka, informacje, plotki oraz video

Najlepsze Strony Filmowe

Get Firefox!

sobota, 03 grudnia 2011
Mała rewelacja!
8-13         February, 2012
 
Bree's friends reach out to her.  Also, at a bar, a middle-aged man hits on Bree.  She leaves the bar, but he follows her out, and won't let up on hitting on her. Julie (Andrea Bowen) is pregnant. She plans on giving up the baby for adoption; but when she and Susan meet with a potential couple, Susan takes action.
 
Przyjaciele Bree wyciągną do niej rękę. Również, przy barze, mężczyzna w średnim wieku wpadnie na Bree. Ona wyjdzie z baru ale on podąży za nią i nie odpuści sobie w jej podrywaniu. Julie będzie w ciąży. Zechce oddać dziecko do adopcji. Kiedy jednak spotkają potencjalną parę, Susan podejmie akcję.
Źródło
piątek, 02 grudnia 2011
Późne tłumaczenie

8-9  "Putting It Together"  December 4, 2011

Susan, Lynette, and Gabrielle are called in individually by Chuck to be questioned about Alejandro's disappearance. Bree's life spirals into despair when her friends abandon her, as they blame her for their current problems. Bree gets drunk at a bar, then spills the details of her past and present problems to 3 women at the bar. Gabrielle is desperate to reach Carlos, who went away to rehab. However, she's not supposed to be able to see him. How far will she go to see her husband? Lynette asks a favor of Tom, but it could ruin his relationship with Jane (Andrea Parker). Lynette informs Tom she's an accessory to murder. Ruby Lewis again appears as Jane's daughter Chloe. Susan has a one in a lifetime chance to become a real artist. Will she take the offer?  Leslie Jordan returns as Felix Bergman. Kathryn Joosten is back as Mrs. McCluskey. As the episode draws to a close, a desolate Bree ends up in a motel room with a bottle of wine and a gun.

Susan, Lynette i Gabrielle będą wołane indywidualnie przez Chucka w sprawie przesłuchania dotyczącego zniknięcia Alejandra. Bree wpadnie w prawdziwą rozpacz po tym jak jej przyjaciółki zaczną ją unikać, skoro obwiniają ją o obecne problemy. Bree upije się w barze oraz wybełkocze wszystkie swoje problemy trojgu kobietom tam przebywającym. Gabrielle zrobi wszystko by dotrzeć do Carlosa, który uda się na odwyk. Jednakże, ona nie będzie powinna się z nim widywać. Jak daleko się posunie by spotkać męża? Lynette poprosi o przysługę Toma, ale możliwe, że zagrozi to jego związkowi z Jane (Andrea Parker). Lynette poinformuje męża, że uczestniczyła w morderstwie. Susan będzie miała jedną, życiową szansę by zostać prawdziwą artystką. Czy skorzysta z oferty? Gdy epizod będzie zmierzał ku końcowi, zalana Bree skończy w pokoju motelowym z butelką wina i rewolwerem.

Kathryn Joosten jako Karen McCluskey, Leskie Jordan jako Felix Bergman oraz  Ruby Lewis jako Chloe, córka Jane, powrócą do odcinka.
_________________

8-10   "What's to Discuss, Old Friend" January 8, 2012

Gabrielle can't find Carlos; she's shocked by what she sees on the TV news.  Someone has died . . . and it's a series regular. One of the women tries to leave in a cab, but a man attempts to stop her from going.  She's informed the man she plans on going to New York, but she actually plans to go to Oklahoma.

Gabrielle nie będzie mogła znaleźć Carlosa. Będzie zszokowana tym co zobaczy w telewizji. Ktoś zginie, i będzie to członek stałej obsady. Jedna z kobiet będzie chciała wyjechać w taksówce ale mężczyzna ją powstrzyma od tego. Poinformuje człowieka, że uda się do nowego Jorku, gdy tak naprawdę, zechce pojechać do Oklahomy.
_________________

8-11  January 15, 2012

Gabrielle meets the family Alejandro left behind; they end up reminding Gaby of her own past with Alejandro. Bree is introduced to a man at a bar, and sparks fly between the two, leading her to do something she's never done with a man before. But later, she learns something surprising about him. Ben is meeting with a loan shark when he's interrupted by Mike.

Gabrielle pozna rodzinę Alejandra, którą on zostawił za sobą. Zakończą [pobyt? ? przyp. red.], przypominając Gabi jej własną przeszłość z mężczyzną. Bree spotka w barze mężczyznę. Między nimi zaiskrzy, doprowadzając ją do czegoś czego jeszcze nie robiła z facetem. Później dowie się czegoś zaskakującego o nim. Ben spotka się z rekinem kredytowym, ale przerwie im Mike.
_________________

8-12

Bree has been picking up random men from bars, and Mrs. McCluskey is concerned about both Bree's drinking and overactive sex life. At a church bake sale, Bree runs into her latest conquest and learns he's kept something from her. Lynette's romantically interested in Renee's hairdresser, but Renee's reluctant about the pairing. Lynette and the hairdresser go out together anyway.

Bree będzie wybierać mężczyzn z lokalnych barów. Pani McCluskey zacznie się przejmować piciem Bree i jej zbyt aktywnym życiem seksualnym. Na kościelnej sprzedaży ciastek, Bree spotka swoją ostatnią zdobycz i dowie się, że on trzymał coś przed nią w sekrecie. Lynette zainteresuje się, w romantycznej płaszczyźnie, fryzjerem Renee. Pomimo obiekcji Renee na temat tego zeswatania, Lynette i fryzjer wyjdą wieczorem.

Źródło

środa, 23 listopada 2011
Powroty gwiazd!
Znani nam dobrze z serialu Andrea Bowen, Kyle MacLachlan i Dana Delany, czyli serialowi Julie Mayer, Orson Hodge i Katherine Mayfair, powrócą do ósmego sezonu serialu!!!! Jak myślicie, jaki bedzie ich cel pobytu? Ja mam pewne przypuszczenia, ale teraz oddaję wam głos.
wtorek, 22 listopada 2011
Propozycja na przerwę w odcinkach.
Stacja ABC zrobiła swoją listę postaci, które wyjechały z Wisteria Lane, ale są pamiętane. Jest ona dostępna tutaj. Niestety, zabrakło na niej Edie i dlatego najwięcej komentarzy pod zdjęciami dotyczyło właśnie tego charakteru, granego niegdyś przez Nicollette Sheridan. Dlatego wychodzę z taką inicjatywą. Napiszcie kogo najbardziej Wam brak w serialu. Kogo, oprócz Edie, ale oczywiście możecie ją także wypisywać, chcieli byście zobaczyć jeszcze w ostatnich prawdopodobnie 16 odcinkach ostatniego sezonu "gotowych na wszystko". Jeśli nie pamiętacie, to na wikipedii, na haśle "gotowe na wszystko" jest lista postaci które wystąpiły w serialu. Najlepiej, gdybyście jeszcze wypisali "dlaczego" akurat ona. OCZYWIŚCIE uwzględniam w tym pomyśle postacie uśmiercone przez twórców. Nie jest zabronione przywołanie kilku postaci.
czwartek, 17 listopada 2011
Kolejny epizod
Z góry przepraszam, że od 9 dni nic nie publikowałem. Teraz pojawił się za to opis odcinka 8x08 "Suspicion Song" dostepny w dziale "odcinki (sezon VIII)".
 
Pozdrawiam!
 
PS. Przypominam, że nastepny odcinek, 8x09, w ameryce wyemitują dopiero 4 grudnia.
 
Dlatego też... Mozecie pisać w komentarzach kogo obstawiacie jako nadawcę listu do Bree, co stanie się dalrj ze zwłokami Alejandro, czy Bree popełni samobójstwo, czy Ben ma własną tajemnicę i jakie sekrety Young;ów bedziemy jeszcze mogli poznać?
wtorek, 08 listopada 2011
Kolejne streszcznie
Wyciąg wątków przedstawionych w odcinku 8x07 "Always in Control" został oprzedstawiony pod tym linkiem.
 
PS. Mam nadzieję, że nie jest chaotycznie bo wiele problemów było ze sobą mocno splecionych w tym epizodzie.
czwartek, 03 listopada 2011
Prośba o tłumaczenie spełniona
8-7  "Always in Control"   November 6
 
Susan attempts to improve her art to impress Andre. A jealous Lynette lies to Penny about Jane. Gabrielle and Carlos attempt to change Bob's and Lee's opinion of the Solis children. They're doing so because they want Bob and Lee to be the kids' guardians should something happen to them. Bree is stunned to learn who dug up Alejandro's body.
 
Susan będzie zdecydowana ulepszyć swoje prace by zaimponować Andre. Zazdrosna Lynette okłamie Penny na temat Jane. Gabrielle i Carlos będą próbowali zmienić opinię Lee i Boba na temat swoich dzieci. Zrobią to, ponieważ zapragną by Bob i Lee zostali opiekunami ich dzieci, gdyby coś im się stało. Bree będzie wstrząśnięta faktem, kto odkopał zwłoki Alejandra.
_________________
 
8-8  "Suspicion Song"   November 13
 
Growing suspicions concerning Bree's involvement in Alejandro's disappearance lead Chuck to harass Bree. Andre introduces his students to Felix Bergman (Leslie Jordan) who's going to evaluate their paintings. He loves Susan's work, but Susan declines his offer to put her paintings in a gallery showing, as the paintings involve Alejandro's death.  Gabrielle takes over for Carlos at work with the help of his assistant Marilyn (Jayne Entwistle). When Carlos's boss Mr. Sweeney (H. Richard Greene) arrives, wishing to speak with him, Gabrielle must race to cover for her husband concerning his drinking problem. It's Tom and Lynette's 22nd anniversary, and Lynette wants to save her marriage.  Becky Wu appears as Amy Yamada with Andrea Parker as Jane.
 
Rosnące podejrzenia dotyczące uczestnictwa Bree w zniknięciu Alejandra zmuszą Chucka do nękania Bree. Andre przedstawi swoich studentów Felixowi Bergmanowi (Leslie Jordan), który to będzie oceniać ich prace. Spodobają mu się dorobek artystyczny Susan, ale kobieta odrzuci ofertę umieszczenia jej dzieł na wystawie w galerii, skoro zawierają w sobie śmierć Alejandra. Gabrielle przejmie obowiązki Carlosa w pracy przy pomocy Marilyn (Jayne Entwistle), jego asystentki. Kiedy szef Carlosa pan Sweeney (H. Richard Greene) przybędzie, w celu odbycia z nim rozmowy, Gabrielle będzie musiała szybko zatuszować problem jego picia. Na 22 rocznicę ślubu Scavo, Lynette postanowi ocalić swoje małżeństwo.
 
Becky Wu wystąpi jako Amy Yamada a Andrea Parker jako Jane.
_________________
 
8-9  "Putting It Together"  December 4
 
Gabrielle is desperate to reach Carlos, who's not currently at home. Bree gets drunk at a bar, then spills the details of her past and present problems to 3 women at the bar. As the episode draws to a close, a desolate Bree ends up in a motel room with a bottle of wine and a gun.
 
Gabrielle będzie chciała wszelkimi sposobami dojść do Carlosa, którego akurat nie będzie w domu. Bree schleje się w barze i wybełkocze szczegóły swojej przeszłości oraz teraźniejszej sytuacji trojgu kobietom w barze. Gdy epizod będzie zmierzał do końca, zalana Bree wyląduje w pokoju motelowym z butelką wina i rewolwerem.
Źródło
środa, 02 listopada 2011
8.06 "Witch's Lament"
Opis odcinka, uważam, że równie pasjonującego co 4x06 "Now I Know, Don't Be Scared", znajdziecie pod tym linkiem. Mam nadzieję, że się Wam spodoba.
czwartek, 27 października 2011
Odcinek 8x10 - nowa informacja
Susan tries to sneak out of the house and leave town, but Mike catches her. Chuck dies from a hit and run. Gablos attend the funeral/wake/whatever, and learn from one of the cops there that Drunk Carlos (who can't remember) was at the station a couple of days earlier to confess to "beating someone with a candlestick." In a flashback, we see the Lieutenant interrupt him with the news of Chuck's death, so Carlos leaves thinking there's nothing to worry about anymore.
_________________

Susan spróbuje wymknąć się z domu i wyjechać z miasta, ale Mike ją złapie. Chuck umrze poprzez potracenie [tak samo jak matka Carlosa 12 lat wcześniej - przyp. tłum.]. Gablos [czyli Gabrielle i Carlos - przyp. tłum.] wezmą udział w pogrzebie lub czuwaniu albo czymkolwiek i dowiedzą się od jednego z gliniarzy, że Pijany Carlos (o czym sam nie będzie pamiętać) był na stacji kilka dni wcześniej by wyspowiadać się z "pobicia kogoś przez świecznik". W retrospekcji, zobaczymy, że porucznik przerwie mu wiadomością o śmierci Chucka, więc Carlos odejdzie z myślą, że już się niczym nie trzeba przejmować.
 
PS. Źródło nie jest pewne na 100%. Pamiętajcie o tym.
wtorek, 25 października 2011
8x05 "Art of Making Art"
Opis odcinka piątego, z sezonu ósmego, znajduje sie w tym oto linku.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 38